Kućni Red

Poštovani gosti,

Da bismo Vam osigurali ugodan boravak i otklonili moguće nesporazume molimo da se upoznate s kućnim redom. Prilikom potvrde rezervacije podrazumijeva se da ste s njime upoznati i suglasni, te da ćete ga se u potpunosti pridržavati. Nepridržavanje pravilnika kućnog reda može rezultirati otkazom rezervacije, te naplatom pune cijene boravka bez obzira na raniji prisilni odlazak.  

1. Kod dolaska u hotel predstavite se imenom kao nosioc rezervacije. Na recepciji predajte osobne dokumente svih gostiju zbog prijave. 

2. Troškove zakupa smještaja plaćate osobno u hotelu. Sve ostale posebne usluge naručene ili korištene tijekom boravka kao što su troškovi telefona, mini-bara i slično, plaćate zasebno.
3. Hotel će vam promijeniti ili dostaviti čistu posteljinu i ručnike u propisanom roku. Posteljina i ručnici uračunati su u cijenu dnevnog najma sobe li stana.
4. Osoblje hotela nema pravo bez najave i dopuštenja gosta ulaziti u iznajmljeni stan ili sobu, niti dirati i koristiti osobnu imovinu gosta. Osoblje hotela može ući u objekt bez prisutnosti gosta samo u slučajevima kada je isti potrebno očistiti i donijeti čistu posteljinu, kada ima opravdanu sumnju da objektu ili imovini gosta prijeti opasnost, te kada opravdano sumnja na grubo kršenje pravila kućnog reda.
5. Hotel vam stoji na usluzi tijekom Vašeg boravka za sve informacije i pomoć koju trebate. Predlažemo Vam da primjedbe na kvalitet smještaja ili neispravan odnos osoblja hotela odmah upišete u Knjigu žalbe u na recepciji.
6. Vrijedne osobne stvari, novac i ostale dragocjenosti pohranite u sefu. U protivnom hotel nije odgovoran za njihov nestanak.
7. Kućne ljubimce možete uvesti u stan ili sobu samo s dopuštenjem hotela. Dovođenje kućnih ljubimaca bez prethodne najave u rezervaciji nije dopušteno, te hotel i agencija imaju puno pravo otkaza smještaja.
8. Nije dopušteno unositi u stan ili sobu lako zapaljive i eksplozivne tvari i tvari s jakim ili neugodnim mirisom. Nadalje, u stan nije dozvoljeno unositi nikakva električna trošila (kuhala, hladnjaci i sl), osim aparata za osobnu higijenu (brijači aparat, četkice za zube i sušilo za kosu).
9. Od 22:00 sati do 7:00 sati je vrijeme noćnog mira, pa nemojte smetati ostalim gostima u hotelu. Molimo svakog gosta da bude pažljiv te da ne izaziva buku koja može smetati ostalim gostima.
10. Molimo Vas da čuvate iznajmljenu sobu ili stan, da isključite električna trošila i zatvorite slavine. Molimo Vas da pri izlasku iz sobe zatvorite vrata i vratite ključ na recepciju. Gubitka ključa odmah prijavite na recepciji. Sobni inventar (jastuke, deke, ručnike i sl.) nije dozvoljeno iznositi izvan hotela.
11. U stan ili sobu strogo je zabranjeno dovođenje osoba koje nisu korisnici tog smještaja. Smještajem hotela smiju se koristiti samo one osobe koje su uredno registrirane na recepciji. Ukoliko budu pronađene osobe koje nisu registrirane ili nisu najavljene prilikom rezervacije, hotel ima puno pravo otkaza smještaja svim gostima.
12. Gost koji namjerno ili nehotice počini kvar ili štetu na imovini morat će nadoknaditi puni iznos nastale štete. Na dan odlaska gost je obavezan dopustiti osoblju hotela da uz njegovo prisustvo pregledaju sve prostorije i kućne aparate kako bi dokazao da nije počinio štetu. Tek tada gost ima pravo napustiti smještaj. Sva počinjena šteta koja po odlasku nije prijavljena potraživat će se naknadno od gosta sudskim putem.
13. Na dan odlaska obavezni ste napustiti smještaj do 11:00 sati kako bi on bio očišćen i pripremljen za druge goste koji dolaze nakon Vas. Uz prethodnu najavu sobu možete zadržati do 14.00 sati uz doplatu od 50%, ili nakon 14:00 sati uz plaćanje pune cijene dnevnog najma.
14. Gostu koji se ne pridržava kućnog reda i remeti mir bezuvjetno će se otkazati smještaj.
15. U slučaju otkaza smještaja od strane hotela ili agencije zbog povrede pravila kućnog reda gostu će biti naplaćen cjelokupni iznos rezerviranog razdoblja, bez obzira na kraći boravak.
16. Početkom korištenja smještaja podrazumijeva se da je gost upoznat s kućnim redom i da pristaje na obaveze i uvjete ovdje istaknute.
Svi sporovi koji se ne mogu interno riješiti s hotelom ili agencijom biti će riješeni intervencijom policije ili suda u Lukavcu. Ukoliko gost ne prihvaća ove odredbe obavezan je napustiti smještaj. Sve reklamacije uzimaju se u obzir samo ako su prijavljene za vrijeme boravka u Hotelu. Naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Kontakt Informacije